Soal Jawab Bab 6 Tingkatan 4 (4)

Apakah buktinya kegemilangan seni bina Islam begitu terserlah pada zaman pemerintahan Bani Umaiyah tahap kedua?
Jawapan:
a) Kegemilangan seni bina Islam begitu terserlah pada zaman ini
seperti yang dapat dilihat pada binaan Masjid Cordova.
b) Masjid tersebut mempunyai menara yang tingginya sekitar 36
meter.
c) Kubah Masjid Cordova beralaskan kayu berukir dan
mempunyai 1293 batang tiang yang diperbuat daripada marraar.
d) Pada waktu malamnya, masjid ini diterangi dengan 4700 buah
lampu dan memerlukan 11 tan minyak setahun untuk tujuan tersebut. (ms 153)

Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah?

Jawapan:
Peranan baitulmal adalah untuk mewujudkan sistem
kewangan bagi mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara. (ms 153)


Senaraikan sumber pendapatan kerajaan Bani Umaiyah.
Jawapan:
Antara sumber pendapatan kerajaan ialah kharaj (cukai
tanah), jizyah (cukai perlindungan), zakat, usyur (cukai sebanyak 1/ 10 daripada hasil pertanian yang didapati oleh tuan tanah) dan ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera melalui peperangan). (ms 153-154)

Nyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang ekonomi.

Jawapan:
a) Menubuhkan baitulmal untuk mewujudkan sistem kewangan
bagi mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara.
b) Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan
antarabangsa.
c) Kegiatan ekonomi orang Islam di Andalusia telah
mengembangkan kemahiran pembuatan barangan tembikar, perhiasan daripada perak dan emas, memproses kulit dan membuat senjata. (ms 154)

Apakah kejayaan yang dicapai oleh pemerintah Bani Umaiyah dalam
bidang pertanian?
Jawapan:
a) Sistem saliran dibina untuk menyuburkan dan memajukan
tanah pertanian.
b) Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan benih yang
berkualiti supaya hasil pertanian dapat dipertingkatkan. (ms 154)

Apakah punca penentangan golongan mawali terhadap pemerintahan
kerajaan Bani Umaiyah?
Jawapan:
a) Orang Islam yang bukan keturunan Arab (golongan mawali)
seperti bangsa Parsi dan Barbar menganggap mereka telah didiskriminasikan.
b) Mereka tidak senang hati kerana tidak mendapat jawatan yang
dianggap Iayak untuk mereka.
c) Mereka juga dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi daripada
kadar yang dikenakan kepada orang Arab Islam.
d) Golongan mawali ini menyokong dan menyertai gerakan
Abbasiyah menentang pemerintahan Bani Umaiyah. (ms 154)

Apakah sikap para khalifah pada peringkat akhir zaman Bani Umaiyah yang membangkitkan kemarahan rakyat?
Jawapan:
Sikap para khalifah tersebut ialah:
a) Mereka telah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat.
b) Mereka juga telah mengabaikan ajaran Islam.
c) Mengamalkan pemilihan khalifah mengikut sistem warisan.
(ms 155)

Golongan manakah yang menentang sistem warisan bagi proses pemilihan
khalifah?
Jawapan:
a) Golongan Syiah iaitu golongan orang Islam yang menyokong
Khalifah Ali bin Abu Talib.
b) Golongan Khawarij iaitu golongan orang Islam yang menentang
Khalifah Ali bin Abu Talib dan Bani Umaiyah. (ms 155)

Senaraikan tiga buah tempat yang dijadikan pusat operaşi Revolusi
Abbasiyah?
Jawapan:
Khurasan, Kufah dan Humaimah. (ms 156)

Namakan dua orang pahlawan besar yang mengetuai Revolusi Abbasiyah
di Kufah dan Khurasan?
Jawapan:
Gerakan di Kufah diketuai oleh Abu Salamah al-Khallal
dan yang mengetuai gerakan di Khurasan ialah Abu Muslim al- Khurasani. (ms 156)