Soal Jawab Bab 7 Tingkatan 4 (4)

Apakah hasil kesusasteraan yang ditulis pada zaman kegemilangan Kerajaan Johor-Riau?
Jawapan:
Hasil kesusasteraan tersebut ialah Tuhfat al-Nafis dan
Peringatan Sejarah Johor (ms 183)

Nyatakan beberapa buah buku kesusasteraan yang telah dipengaruhi oleh
gaya tulisab Arab yang dihasilkan semasa zaman keagungan Kerajaan Melayu Melaka.
Jawapan:
a) Hikayat Muhammad Ali Hanafiah
b) Hikayat Amir Hamzah
c) Hikayat Nabi Muhammad s.a.w Bercukur. (ms 183)

Namakan dua orang pendakwah yang terawal berdakwah di Asia Tenggara?

Jawapan:
Dua orang pendakwah tersebut ialah Syeikh Ismail dan
Fakir Muhammad, (ms 183)

Apakah peranan ulama di Acheh?
Jawapan:
Peranan ulama di Acheh ialah sebagai penasihat raja yang
memerintah. (ms 184)

Bagaimanakah caranya Wali Songo menjalankan dakwah di kalangan
masyarakat Jawa? Jawapan:
Caranya ialah dengan menimbulkan kesedaran dan
menanam semangat bekerja dan beramal, mengikis sifat malas dan mengelakkan hidup membazir dan hidup secara mewah. (ms 184)

Apakah peranan mufti dalam sistem pemerintahan berasaskan Islam?

Jawapan:
Peranan mufti ialah sebagai penasihat sultan dalam hal
ehwal agama Islam dan pentadbiran negara. (msl85)

Mengapakah Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas memberikan
istilah Zaman Baru kepada Asia Tenggara?
Jawapan:
Pemberian istilah tersebut kerana Asia Tenggara menerima
Islam, (ms 185)

Apakah tujuan penggunaan gelaran sultan di Alam Melayu?

Jawapan:
Tujuan penggunaan gelaran tersebut adalah untuk
mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam serta untuk menjamin kewibawaan raja, (ms 186)

Dalam Hukum Kanun Melaka, raja-raja Melaka diberi gelaran Khalifatul
Mukminin. Apakah maksud gelaran tersebut?
Jawapan:
Maksud gelaran tersebut ialah pemimpin orang mukmin.
(ms 186)

Namakan undang-undang yang diperkenalkan oleh pemimpin kerajaan
Islam di Asia Tenggara bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri?
Jawapan:
Undang-undang tersebut ialah undang-undang syariah. (ms
186)