Soal Jawab Bab 7 Tingkatan 4 (1)

Apakah faktor utama yang mempertemukan pedagang dari Timur dan Barat ke Melaka?
Jawapan:
Tiupan angin monsun. (ms 174)

Selain daripada jalari laut, namakan jalan darat yang menghubungkan tanah besar
Asia.
Jawapan:
Jalan Sutera. (ms 174)

Sebelum kedatangan Islam ke Asia Tenggara, apakah agama yang dianuti oleh masyarakat di rantau itu?
Jawapan:
Agama Hindu dan Buddha, (ms 174)

Nyatakan tiga teori atau pendapat para sarjana yang membincangkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
Jawapan:
Tiga teori atau pendapat sarjana-sarjana tersebut ialah:
i. Teori pertama mengatakan Islam berkembang ke Asis Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas.
ii. Teori kedua mengatakan bahawa Islam tersebar ke Asia Tenggara menerusi China dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan S.Q. Fatimi.
iii. Teori ketiga mengatakan bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi India dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. (ms 175-178)

Apakah faktor yang menyebabkan pedagang Arab singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggara terutama di Selat Melaka? (ms 175)
Jawapan:
Kedudukan Selat Melaka yang strategik kerana terletak di tengah- tengah laluan perdagangan.

Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti para pedagang. Apakah bukti pernyataan tersebut?
Jawapan:
Catatan China bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di Canton atau Amoy sejak 300 M. (ms 175)

Sebutkan tiga karya tempatan yang menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara.
Jawapan:
Tiga karya tempatan yang menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara ialah Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Acheh dan Sejarah Kepulauan Sulu. (ms 176)

Apakah kepentingan perkampungan yang dibina oleh pedagang Arab di pelabuhan utama Asia Tenggara?
Jawapan:
Tempat mengumpul barang jualan dan tempat membeli barang-barang mewah yang datang dari China dan India, (ms 176)

Nyatakan sebab yang telah menarik minat orang tempatan di Asia Tenggara untuk mendalami agama Islam?
Jawapan:
Kehidupan serta nilai Islam yang murni, kejujuran pedagang Islam menjalankan perniagaan, sifat mementingkan kebersihan dan berhemah tinggi. (ms 176)

Apakah bukti kedatangan Islam dari Tanah Arab?
Jawapan:
Terdapatnya perkampungan orang Arab dan berlakunya perkahwinan antara orang Arab dengan wanita tempatan. (ms 176)